Komitet honorowy

Tomasz Pawlak

Prezes Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Jędrzej Solarski

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Jan Grabkowski

Starosta Poznański