Program


9.00 Rozpoczęcie Mistrzostw i powitanie Gości

10.00 Rozpoczęcie strzelań zawodników na osiach strzelnicy

10.00 Otwarcie wystawy broni i oręża

10.00 Start historycznego punktu poborowego Wojsk Powstania Wielkopolskiego

10.00 Rozpoczęcie strzelań wiatrówkowych dla każdego

11.00 Pokaz ratownictwa medycznego i zaopatrywania ran postrzałowych

15.45 Ogłoszenie wyników i zakończenie mistrzostw

* Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikowania godzin i punktów programu

Rozgrywane konkurencje

Konkurencje rozgrywane w ramach mistrzostw:
Pistolet/Rewolwer – 20 strzałów – 50 m
Pistolet Wojskowy – 20 strzałów – 50 m
Karabinek – 20 strzałów – 50 m
Karabin – 20 strzałów – 50 m

Strzelnica

„Lizawka” ul. Bałtycka 79, Poznań-Antoninek google maps

Mapa terenu