Regulamin

REGULAMIN III MISTRZOSTW POLSKI W STRZEANIU Z BRONI HISTORYCZNEJ CENTRALNEGO ZAPŁONU 8.06.2024

I. Cele zawodów

 1. Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach strzeleckich – Mistrzów Polski
 2. Wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk strzeleckich
 3. Integracja pasjonatów i kolekcjonerów broni palnej
 4. Podnoszenie umiejętności strzeleckich
 5. Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i wojskowej
 6. Prezentacja kolekcji historycznej broni palnej i klubów kolekcjonerskich

II. Organizatorzy i współorganizatorzy zawodów

 1. Klub Strzelecki TARCZA Szamotuł – organizator
 2. Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego – organizator
 3. KBS Opalenica – współorganizator
 4. KŻR LOK JASTRZĄB Swarzędz – współorganizator
 5. KŻR LOK SNAJPER Poznań – współorganizator
 6. Zarząd Okręgowy PZŁ Poznań – współorganizator

III. Termin i miejsce zawodów

 1. Zgodnie z kalendarzem zawodów PZSS – 8 czerwca 2024 r, godz. 09.00, Strzelnica Lizawka, ul. Bałtycka 79, Poznań

IV. Program zawodów

 1. Karabin – 20
  1) Karabin centralnego zapłonu, mający rocznikowo minimum 50 lat. Zawodnik musi bezspornie udokumentować rok produkcji danej jednostki broni,
  2) Wyposażenie broni w mechaniczne przyrządy celownicze tylko i wyłącznie fabryczne. Stan broni oryginalny (fabryczny), nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji,
  3) Broń musi strzelać amunicją karabinową (długość łuski minimum 50 mm),
  4) Brak strzałów próbnych,
  5) Cele: pierwsza seria dziesięciostrzałowa – tarcza N23p, druga seria dziesięciostrzałowa – tarcza TS-4, odległość 50 m. Czas na konkurencję: 20 minut (w tym ładowanie amunicji). Postawa stojąca, strzelanie z „wolnej ręki”. Zabronione jest używanie pasów i jakichkolwiek podpórek. Zawodnik w wyznaczonym czasie wykonuje strzelanie do obu tarcz. Zabronione używanie kurtek i innych ubiorów strzeleckich,
  6) Na stanowisku znajduje się niezaładowana broń oraz 20 szt. amunicji. Sędzia wydaje komendę: „Start”. Zawodnik ładuje broń i rozpoczyna strzelanie. Podczas trwania konkurencji, czynności związane z jej wykonaniem, dokonuje sam zawodnik, bez komendy sędziego. Po 20 minutach sędzia wydaje komendę „Stop”, sprawdza broń, a zawodnik po sprawdzeniu chowa do futerału i zabiera ze stanowiska,
  7) W pozostałych nie określonych regulaminem zasadach, obowiązują przepisy PZSS.
 2. Pistolet / Rewolwer – 20
  1) Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu, mający rocznikowo minimum 50 lat. Zawodnik musi bezspornie udokumentować rocznik produkcji danej jednostki broni,
  2) Wyposażenie broni w mechaniczne przyrządy celownicze tylko i wyłącznie fabryczne. Stan broni oryginalny (fabryczny), nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji,
  3) Brak strzałów próbnych,
  4) Cele: pierwsza seria dziesięciostrzałowa – tarcza N23p, druga seria dziesięciostrzałowa – tarcza TS-4, odległość 50 m. Czas na konkurencję: 20 minut (w tym ładowanie amunicji). Postawa stojąca, chwyt broni dowolny (jedna lub dwie ręce). Zawodnik w wyznaczonym czasie wykonuje strzelanie do obu tarcz,
  5) Na stanowisku znajduje się niezaładowana broń oraz 20 szt. amunicji. Sędzia wydaje komendę: „Start”. Zawodnik ładuje broń i rozpoczyna strzelanie. Podczas trwania konkurencji, czynności związane z jej wykonaniem, dokonuje sam zawodnik, bez komendy sędziego. Po 20 minutach sędzia wydaje komendę „Stop”, sprawdza broń, a zawodnik po sprawdzeniu chowa do futerału i zabiera ze stanowiska,
  6) W pozostałych nie określonych regulaminem zasadach, obowiązują przepisy PZSS.
 3. Pistolet Wojskowy – 20
  1) Pistolet centralnego zapłonu z kolbą, mający rocznikowo minimum 50 lat. Zawodnik musi bezspornie udokumentować rocznik produkcji danej jednostki broni,
  2) Wyposażenie broni w mechaniczne przyrządy celownicze tylko i wyłącznie fabryczne. Stan broni oryginalny (fabryczny), nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji,
  3) Brak strzałów próbnych,
  4) Cele: pierwsza seria dziesięciostrzałowa – tarcza N23p, druga seria dziesięciostrzałowa – tarcza TS-4, odległość 50 m. Czas na konkurencję: 20 minut (w tym ładowanie amunicji). Postawa stojąca, strzelanie z „wolnej ręki”, chwyt broni dowolny. Zabronione jest używanie pasów i jakichkolwiek podpórek. Zabronione używanie kurtek i innych ubiorów strzeleckich,
  5) Zawodnik w wyznaczonym czasie wykonuje strzelanie do obu tarcz,
  Na stanowisku znajduje się niezaładowana broń oraz 20 szt. amunicji. Sędzia wydaje komendę: „Start”. Zawodnik ładuje broń i rozpoczyna strzelanie. Podczas trwania konkurencji, czynności związane z jej wykonaniem, dokonuje sam zawodnik, bez komendy sędziego. Po 20 minutach sędzia wydaje komendę „Stop”, sprawdza broń, a zawodnik po jej sprawdzeniu chowa do futerału i zabiera ze stanowiska,
  6) W pozostałych nie określonych regulaminem zasadach, obowiązują przepisy PZSS.
 4. Karabinek – 20
  1) Karabinek centralnego zapłonu, mający rocznikowo minimum 50 lat. Zawodnik musi bezspornie udokumentować rok produkcji danej jednostki broni,
  2) Wyposażenie broni w mechaniczne przyrządy celownicze tylko i wyłącznie fabryczne. Stan broni oryginalny (fabryczny), nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji. Broń musi strzelać amunicją pośrednią (długość łuski od 30 do 50 mm),
  3) Brak strzałów próbnych,
  4) Cele: pierwsza seria dziesięciostrzałowa – tarcza N23p, druga seria dziesięciostrzałowa – tarcza TS-4, odległość 50 m. Czas na konkurencję: 20 minut (w tym ładowanie amunicji). Postawa stojąca, strzelanie z „wolnej ręki”. Zabronione jest używanie pasów i jakichkolwiek podpórek. Zabronione używanie kurtek i innych ubiorów strzeleckich,
  5) Zawodnik w wyznaczonym czasie wykonuje strzelanie do obu tarcz,
  Na stanowisku znajduje się niezaładowana broń oraz 20 szt. amunicji. Sędzia wydaje komendę: „Start”. Zawodnik ładuje broń i rozpoczyna strzelanie. Podczas trwania konkurencji, czynności związane z jej wykonaniem, dokonuje sam zawodnik, bez komendy sędziego. Po 20 minutach sędzia wydaje komendę „Stop”, sprawdza broń, a zawodnik po sprawdzeniu chowa do futerału i zabiera ze stanowiska,
  6) W pozostałych nie określonych regulaminem zasadach, obowiązują przepisy PZSS.
  V. Uczestnictwo
 5. Zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS, po wniesieniu opłaty startowej.
  VI. Punktacja
 6. Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.
 7. Klasyfikacja wieloboju – wszystkie konkurencje.
 8. Klasyfikacja we wszystkich trójbojach.

VII. Nagrody

 1. Medale i dyplomy od I do III miejsca oraz tytuły Mistrza, Wicemistrza i II Wicemistrza Polski, dyplomy za miejsca IV-VI.
 2. Puchar Prezesa PZSS za zdobycie I miejsca w klasyfikacji wieloboju; dyplomy za miejsca I – III.
 3. Dyplomy za miejsca I-III w konkurencjach trójbojowych.

VIII. Zgłoszenia

 1. Zapisu na zawody można dokonać elektronicznie. Zgłoszenie to jest akceptacją regulaminu i gwarancją udziału w zawodach w podanych przez zawodnika konkurencjach, łącznie z rezerwacją konkretnej godziny i zmiany. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu za pośrednictwem strony internetowej organizatora lub bezpośrednio biurze zawodów w dniu zawodów.

IX. Koszty uczestnictwa

 1. Startowe – 50 zł za pierwszą konkurencję, 30 zł za każdą następną.

X. Sprawy różne

 1. Sędzia kontroli broni dokona kontroli broni pod kątem zgodności z oryginałem oraz regulaminem zawodów.
 2. Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą regulaminem ilość amunicji.
 3. Opuszczenie stanowiska strzeleckiego z bronią jest możliwe po jej rozładowaniu i sprawdzeniu przez sędziego a następnie umieszczenia w futerale lub kaburze.
 4. Na strzelnicy broń musi być przenoszona w zamkniętych futerałach, kaburach lub skrzyniach transportowych.
 5. Przegląd lub naprawa broni odbywa się tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa, do której nie wolno wnosić amunicji.
 6. Niestosowanie się do powyższych zasad, poleceń sędziów, nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i regulaminów zawodów i strzelnicy, skutkuje dyskwalifikacją.
 7. Amunicja używana podczas zawodów, zgodna z przepisami zawartymi w Ustawie o Broni i Amunicji, tylko i wyłącznie z pociskami typu FMJ lub LRN.
 8. Nie dopuszcza się do zawodów broni z rękojeścią lub innymi elementami broni sportowej, (modernizowanej lub przerabianej) a także broni fabrycznie skonstruowanej lub zmodyfikowanej jako sportowa. W zawodach możne być użyta tylko i wyłącznie broń o charakterze wojskowym, w oryginalnym kalibrze oraz posiadająca muszkę.
 9. Dopuszcza się ubiory zawodników z tzw. „epoki”.
 10. Sprawy sporne rozstrzyga ostatecznie kolegium: Sędzia Główny Zawodów, Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej oraz Sędzia Kontroli Broni i Wyposażenia.
 11. Do zawodów nie dopuszcza się broni i amunicji czarnoprochowej.
 12. Oceny tarcz dokonuje sędzia obliczeniowy poza stanowiskiem strzeleckim.
 13. Wszystkie przestrzeliny we wszystkich konkurencjach oceniane będą kalibromierzem .38.
 14. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 15. Wszystkie konkurencje rozgrywane będą w kategorii „OPEN”, bez podziału na płeć i wiek.
 16. Zgłoszenia niezarejestrowanych wcześniej zawodników na strzelnicy w dniu zawodów do godziny 11,00.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w sytuacjach od niego niezależnych. O zmianach zawodnicy poinformowani zostaną przed rozpoczęciem zawodów.
 18. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów i ogłoszenia rezultatów, oraz na zamieszczanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.