Mała podpowiedź – jaka broń spełnia wymagania wg regulaminu Mistrzostw?

Przykłady broni dopuszczonej do Mistrzostw Polski

Za istotną przeróbkę broni nie uważa się:

 • dostosowanie egzemplarza do strzelania wyłącznie ogniem pojedynczym (dotyczy karabinków,
  pistoletów maszynowych, pistoletów),
 • używanie osłon na stopkę kolby, osłon na lufę (przed poparzeniem),
 • używanie oklein (taśm) poprawiających chwyt broni, w tym uszorstniających,
 • korygowanie ustawień, modyfikowanie kształtu, przyrządów celowniczych, np.
  obniżanie/podwyższanie muszki/szczerbinki,
 • wymianę na tożsame części broni (np. luf, sprężyn, osad), które uległy zużyciu, uszkodzeniu lub
  zagubieniu podczas eksploatacji broni,
 • przeróbki broni strzelającej fabrycznie z otwartego zamka na strzelanie z zamka zamkniętego

Pistolety maszynowe (Pistolet z kolbą umożliwiającą dodatkowe podparcie broni)

Fig. 1. Pistolet maszynowy Beretta M38A, amunicja: 9 × 19 mm Parabellum (zdjęcie na licencji
Wikimedia Commons)

Fig. 2. Pistolet maszynowy MP40 (zdjęcie na licencji Wikimedia Commons:
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses)

Fig. 3. Pistolet maszynowy PPSz-41 (zdjęcie na licencji Wikimedia Commons:
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses)

Fig. 4. Pistolet maszynowy PPS-43 ()

Fig. 5. Pistolet maszynowy Suomi KP/-31 (zdjęcie na licencji Wikimedia Commons)

Fig. 6. Pistolet maszynowy PPS wz. 43/52 (zdjęcie na licencji Wikimedia Commons)

Fig. 7. Karabin Mosin wz. 1891 (zdjęcie na licencji Wikimedia Commons)

Fig. 8. Karabin Lee-Enfield SMLE Mk III (zdjęcie na licencji Wikimedia Commons)

Fig. 9. Karabin Mauser Gewehr 98 (zdjęcie na licencji Wikimedia Commons)

Fig. 10. Rewolwer Colt Python

Fig. 11. Pistolet P-64 (zdjęcie na licencji Wikimedia Commons)

Fig. 12. Pistolet Mauser z dołączoną kolbą – kaburą (wersja 9 mm) w takiej konfiguracji (z podparciem
poprzez kolbę) jest traktowany jako ‘pistolet wojskowy’, bez wykorzystania kolby jako ‘pistolet’.
(zdjęcie na licencji Wikimedia Commons)